Оригиналния сайт на фирма СМС България ЕООД е в процес на реорганизация.

Настоящата страница е временно публикувана и съдържа контактна информация и данни за основните дейности на фирмата.

Очаквайте скоро публикуването но обновения сайт на фирмата

СМС България е независима консултантска компания, предоставяща услуги на клиенти от различни организации и институции, включително държавната и местната администрация. Ние имаме опита и мотивацията за работа по проекти на Европейския съюз, основно в областта на информационните технологии, социално-културната област, регионалното развитие, обучение за управление на проекти по Европейските структурни фондове и програми.

 

Нашата мисия е оказване на качествени, ефективни и ефикасни консултантски услуги на широк кръг клиенти от България и страните от Европа.

 

Предоставяме услуги в следните основни направления:

q  Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни решения, ИТ инфраструктури, бази данни, регистри и електронни платформи, информационни системи, интелигентни автономни системи за управление, облачни технологии и съпътстващо обучение и консултиране;

q  Проектиране, разработване, внедряване и поддържка на системи за контрол, оповестяване, и координиране на действията при терористичен акт;

q  Изследване, създаване и внедряване на иновационни, био-медицински инженерингови решения и прототипи;

q  Анализ и ре-инженеринг. Бизнес консултиране;

q  Обучение и консултации по разработка, изпълнение, управление, мониторинг и оценка на проекти;

q  Търговия с ИТ продукти и софтуер.

 

Нашите клиенти:

q  Президентство на Република България

q  Изпълнителна агенция по трансплантация към Министерство на здравеопазването

q  Министерство на индустрията и търговията, Република Турция

q  Агенция Пътна Инфраструктура

q  Министерство на Външните работи

q  Министерски съвет Република Молдова, State Chancellery of Republic of Moldova

q  Министерството на финансите на Република Молдова, Агенция за обществени поръчки

q  Министерство на транспорта и съобщенията

q  Министерство на извънредните ситуации

q  Министерство на регионалното развитие и благоустройството

q  Министерство на младежта и спорта

q  Министерство на земеделието и горите

q  Министерство на образованието и науката - Национален Институт по Образование

q  Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

q  Изи Асет Мениджмънт АД

q  Институт по микробиология, БАН

q  Център по наукознание и история на науката към БАН

q  “Информационно обслужване” АД

q  Български Пощи ЕООД

q  Hulled Packard

q  Теленор България

q  eCommera

q  Go Live UK

q  Virtual Affairs

q  Anfield

q  AIG

q  S&T Bulgaria

q  “Екопак” България АД

q  ГРЕЙ България

q  Елит Авто България АД

q  Българска Асоциация на Управленските Консултанти и Организации

q  Българска асоциация по управление на проекти

q  Infosistemi S.R.L. - Милано, Италия

q  Университет “Бокони”- Милано, Италия

q  Сенатор ООД – София

q  Издателска къща Булхерба

q  “Рикошет” ЕООД-Луковит

q  Сдружение “Инициатива Глобална България”

q  Хоспис “Милосърдие”

q  Съюз на Учените в България

q  “Български бизнес и търговия” ООД

 

Нашите партньори по европейски проекти ИТ дейности и дейности по обучение:

q  Европейска комисия

q  UNDP (United Nation Development Programme)

q  Световна банка (World Bank)

q  Център за образователни услуги и квалификация, Министерство на образованието и науката, София

q  Фондация “Наука”

q  Фондация “Дипломат – Балкански център”

q  Фондация “СЕГА”

q  Съюз на Учените в България

q  Регионален Бизнес Център, Перник

q  Клубовете “Отворено общество”

q  Клуб “Икономика 2000”

q  Сдружение “Толерантност”

q  Български и чуждестранни консултантски компании

q  Нов Български Университет

 

Как осъществяваме нашата дейност?

Компанията разполага с база-данни на висококвалифицирани консултанти за посочените по-горе области (експерти по информационни и комуникационни технологии, икономисти, юристи, преводачи и т.н.). Работим дистанционно, в синхрон и като екип. Това ни прави гъвкави и ефективни от гледна точка на достъпа до нас и нашия достъп до клиентите. Разчитаме на сътрудничество и партньорство с утвърдили се консултантски компании и неправителствени организации за работа по проекти в България и Балканския регион.

 

 

За контакти

СМС България EООД

адрес   ул. Акад. Г. Бончев, Блок 9, Офис 319

                1113 София, България

тел        +3592 971 5540

Факс      +3592 971 5541

e-mail   office@cmc.bg

web       http://www.cmc.bg

LinkedIn https://www.linkedin.com/company-beta/24781800/